2020-04-26

KADA DIJETE DO DOBI OD ČETIRI I POL GODINE NE ARTIKULIRA SVE GLASOVE VRIJEME JE ZA PRVI POSJET LOGOPEDU. KAKO IZGLEDA PRVI KONTROLNI PREGLED KOD LOGOPEDA „OSJETILI“ SMO U SUVAGU S NAŠOM MALOM PACIJENTICOM.

2020-03-01

OVIH DANA RODITELJI ČETVEROGODIŠNJAKA NA KUĆNE ADRESE PRIMAJU POZIVE ZA KONTROLNI PREGLED VIDA DJECE. ISKUSILI SMO KAKO IZGLEDA I KOLIKO TRAJE KONTROLA VIDA KOD PREDŠKOLARACA.